AKTUALNOŚCI

Wszystkie osoby przebywające na ławce rezerwowych muszą posiadać obuwie sportowe, które zostało wcześniej zmienione.

Zawodnicy oraz osoby wpisane na listę drużyny biorącej udział w lidze, będą karane żółtą, w dalszej konsekwencji  czerwoną kartką za brak zmienionego obuwia.

podział na ligi

GRUPY

System rozgrywek: Drużyny zostaną losowo podzielone na dwie grupy (A i B). Pierwsza runda będzie eliminacją do I i II Lig. Do I ligi awansują 4 drużyny z każdej z grup. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca  w każdej z grup otrzymują punkty i z taką ilością punktów przechodzą do II rundy: I miejsce 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce 1 pkt.

WAŻNE ZMIANY REGULAMINU:
1. Zmiany, jakie zostały zawarte w regulaminie, podczas zebrania organizacyjnego 19 października, dotyczą m.in. zawodników zrzeszonych. Regulamin dopuszcza jednego zawodnika, który był zrzeszony do 31.07.2017 r. Zawodnik taki musi być wykazany w oświadczeniu kolorem czerwonym (pkt. 3 regulaminu).
2. Poza tym przed pierwszym meczem uczestnicy ligi będą mieli obowiązek okazać dokument tożsamości sędziemu stolikowemu. Brak dokumentu będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do meczu (pkt. 8 regulaminu).
3. Dodatkowo dopisany został pkt. o karach za niesportowe i agresywne zachowanie uczestników ligi, a także kibiców (pkt. 22 regulaminu).

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE dot. XXI TLPNH AVACO CUP

 19 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00 HALA OSiR W TRZEMESZNIE